سیاست‌های حفظ حریم خصوصی

حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. در این سیاستنامه حریم خصوصی، اطلاعاتی که از طریق رایسا بوک از شما گردآوری می‌کنیم، نحوه ذخیره و استفاده آنها را توضیح خواهیم داد.

 

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی داده‌هایی هستند که می‌توانند برای تشخیص یک فرد مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر تنها اطلاعاتی با این ویژگی، که از طریق رایسا بوک جمع‌آوری می‌شود، شامل اطلاعاتی است که در بخش ثبت نام وارد می کنید.

نشانی ایمیل و شماره موبایل کاربران به هیچ عنوان در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دیگر قرار نخواهد گرفت و از طریق ما تنها اطلاعات مربوط به رایسا بوک و خدمات آن به مشتریان ارسال خواهد شد.

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات غیرشخصی

ما هیچ گونه اطلاعاتی را طریق سایت یا نرم افزارهای رایسا بوک جمع آوری نمی‌کنیم.