انتقادات و پیشنهادات

مشاركت دادن مخاطبان یک سایت در ایجاد، توسعه و بهبود خدماتی كه به ایشان ارائه می شود، روشی موثر در زمینه مدیریت بهتر و ارتقاء سطح خدمت رسانی است. بارزترین پیام یك مؤسسه، شرکت یا سازمان با چنین خصوصیاتی این است كه اندیشه و نظر مخاطبان نه تنها از سوی مدیران دیده و شنیده می شود بلكه با بررسی، پذیرش و اجرای پیشنهادهای قابل اجرا، عملا در مدیریت و رهبری سازمان مشاركت داده می شوند. نظام انتقادات و پیشنهادات» راه حلی عملی برای ایجاد این تعامل نیكو بین مدیران، كاركنان و مخاطبان است.

سایت نوپای رایسابوک با برپایی «نظام انتقادات و پیشنهادات» در پی جلب مشاركت كلیه مخاطبان خود به وب سایت با هدف بهبود و توسعه ابزار و فرایندهای خدمات رسانی خویش است.

جهت همکاری با ما از فرم تماس با ما استفاده نمایید.

پیشنهاد خود را در با استفاده از ایمیل زیر با ما در میان بگذارید:

suggestions@raisabook.com

انتقادات و شکایات خود را از طریق ایمیل زیر با ما درمیان بگذارید:

protests@raisabook.com

همچنین ایمیل زیر در جهت رفاه مشتریان رایسابوک نیز ایجاد شده است:

raisabook.com@gmail.com