انتقادات و پیشنهادات

مشارکت دادن مخاطبان یک سایت در ایجاد، توسعه و بهبود خدماتی که به ایشان ارائه می شود، روشی موثر در زمینه مدیریت بهتر و ارتقاء سطح خدمت رسانی است. بارزترین پیام یک مؤسسه، شرکت یا سازمان با چنین خصوصیاتی این است که اندیشه و نظر مخاطبان نه تنها از سوی مدیران دیده و شنیده می شود بلکه با بررسی، پذیرش و اجرای پیشنهادهای قابل اجرا، عملا در مدیریت و رهبری سازمان مشارکت داده می شوند. نظام انتقادات و پیشنهادات» راه حلی عملی برای ایجاد این تعامل نیکو بین مدیران، کارکنان و مخاطبان است.

سایت نوپای رایسابوک با برپایی «نظام انتقادات و پیشنهادات» در پی جلب مشارکت کلیه مخاطبان خود به وب سایت با هدف بهبود و توسعه ابزار و فرایندهای خدمات رسانی خویش است.

جهت همکاری با ما از فرم تماس با ما استفاده نمایید.

پیشنهاد خود را در با استفاده از ایمیل زیر با ما در میان بگذارید:

suggestions@raisabook.com

انتقادات و شکایات خود را از طریق ایمیل زیر با ما درمیان بگذارید:

protests@raisabook.com

همچنین ایمیل زیر در جهت رفاه مشتریان رایسابوک نیز ایجاد شده است:

raisabook.com@gmail.com

فهرست