هزار و یک سالاد – جلد نوزدهم – سالادهای چغندر و عدس

1,000 تومان

از نظر املاح معدنی چغندر به مقدار زیادی سدیم دارد. همچنین کلسیم، پتاسیم و کلرین دارد. عصار آن از مقوی ترین خون سازهاست و تمام افرادیکه دچار کم خونی هستند می توانند از این گیاه استفاده نمایند. بر طبق روایات قوم یهود از بیماری جذام ایمن شدند زیرا چغندر بسیار میخوردند.

عدس روشن کننده پوست و جمع کننده آن است. دارای ویتامینهای (A)، (B) و (C) میباشد. و نیز مقدار زیادی آهن و فسفر و کلسیم دارد. برای کم خونی بسیار مفید است و همینطور شیر را زیاد میکند.

رایسابوک در این جلد از مجموعه هزار و یک سالاد، سالادهای تهیه شده از چغندر و عدس را معرفی میکند. همچنین تعدادی سالاد سزار نیز معرفی شده اند.

برای استفاده بهتر، کتاب راهنمای هزار و یک سالاد را نیز دانلود کنید.

 

محصولات مشابه